İSLAM MEDENİYETİNİN GELECEĞİ ULUSLAR ARASI ÇALIŞTAY

İSLAM MEDENİYETİNİN GELECEĞİ ULUSLAR ARASI ÇALIŞTAY

Prof. Dr. Mehmet Görmez: Düşüşü uzadıkça mazinin ihtişamına çok sığınan bir ümmetiz..

Mardin’de düzenlenen İslam Medeniyetinin Geleceği Uluslararası Çalıştayı'nda konuşan eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ümmet olarak sürgünü uzayan bir medeniyetin çocukları olduklarına dikkat çekti.

“Biz ümmet olarak sürgünü uzayan bir medeniyetin çocuklarıyız. Biz ümmet olarak düşüşü uzadıkça mazinin ihtişamına çok sığınan bir ümmetiz. İstikbal üzerinde konuşmayı çok fazla sevmiyoruz. Gelecek üzerinde konuşmak oysa her birimiz üzerinde vaciptir. Gelecek derken ben, zan ve tahminlerden bir gelecekten söz etmiyorum. Gelecek derken mukadder yakın geleceğimizden söz ediyorum. Sünnetullah bize istikbali öğreten kurallar manzumesidir.  Zira bugün geçmişin istikbalidir, bugün geleceğin mazisidir. İstikbal bizim meçhulümüz değildir. Bugün ne kadar geçmişin eseri ise gelecekte bugünün eseri olacaktır. Bu konu zan ve tahminlere dayanan bir konu değildir. Bu konu sünnetullah’ın konusudur. Sünnetullah değişmez yasalara tabidir. "

Görmez, İslam medeniyetiyle övündüğünü ancak bu örnekliğin, rehberliğin bugüne ve istikbale nasıl taşıyacakları konusunda fazla üzerinde durulamadığına dikkat çekti.

Görmez, “Allah Resulünün (Aleyhi selatu vesselam) rehberliğinde Yesrip köyünü Medine’ye dönüştüren Medeniyetimizin ihtişafiyle övünüyoruz ancak bu örneklik ve rehberliği bugüne ve istikbale nasıl taşıyacağımız üzerinde fazla duramıyoruz. Her biri gökteki yıldızlar mesabesinde olan sahabeler, meclislerimizi, vaazlarımızı süslüyor ancak bütün yüceliklerine rağmen beşeri zaaf ve ihtirasların baş gösterdiği cemel, sıffin, nahrevan, kerbela gibi hadiseleri bir türlü doğru okuyup tarihte bırakamıyoruz, bugüne taşımaya devam ediyoruz. İslami ilimlerin iftişafı, her gün bizlere nasıl büyük bir literatürü armağan ettiğiyle iftihar ediyoruz. Ancak ilim üzerinden niçin ve nasıl ihtilaf ettiğimizi konuşamıyoruz. İslam medeniyetine göre, Romen, İran, Sasani ve Çin medeniyetleriyle karşılaştığında nasıl yüksek bir özgüvenle nasıl karşılık verdiğine hepimiz iftihar ediyoruz ama onlara ait hikmetleri alıp içerisine nasıl hindimaç ettiğini ihmal ediyoruz, konuşamıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Medeniyet içi çatışmalar meselesini ele almamız gerekiyor”

Görmez,  İslam medeniyetinin geleceğini konuşmak için medeniyetler arası çatışmadan çok medeniyet içi çatışmaları ve sebeplerini masaya yatırılması gerektiğini belirtti.

Görmez, “İslam medeniyeti referans sistemiyle, değerler sistemiyle küreselleşmenin bütün meydan okumalarına direnen bir medeniyet olarak varlığını devam ettiriyor ve kıyamet sabahına kadar devam edeceğine hiçbirimizin şüphesi yok. Allah’ın (Celle Celaluhu) vadidir. Ancak medeniyet içi çatışmalar meselesini ele almamız gerekiyor. İslam medeniyetinin geleceğini konuşmak için medeniyetler arası çatışmadan çok medeniyet içi çatışmaları ve sebeplerini masaya yatırarak onu nasıl çözeceğimizi konuşmamız gerekiyor.” dedi.

Videolar