ULUSLARARASI SAHİH-İ BUHARİ SEMPOZYUMU

Uluslararası Sahih-i Buhari Sempozyumu

İslam dünyasında hadis literatürünün en çok kabul gören ve referans alınan kitabı “Sahih-i Buhari”, İbn Haldun Üniversitesi’nde (İHÜ) düzenlenen sempozyumda birçok boyutuyla ele alındı.

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de “Buhari’nin Sahih’inde Konu ve Rivayet Bütünlüğü” başlıklı bir konuşma yaptı.

Fotoğraflar