MEHMET GÖRMEZ SİİRT İLAHİYATIN KONUĞU OLDU

MEHMET GÖRMEZ SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİNİN DİN VE GENÇLİK SEMİNERLERİNİN KONUĞU OLDU 

Mehmet Görmez, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından online düzenlenen Din ve Gençlik Seminerleri serisinin 21 Aralık 2021 tarihli ikinci oturumuna konuşmacı olarak katıldı. Bir ay gibi kısa bir sürede yedinci baskıya ulaşan yeni kitabı Gençliğin Anlam Arayışı’ndan mülhemle genç akademisyenlere hitap etti.  

 

Hz. Adem’den bugüne kadar insanoğlunun yaratılış serüveninde karşı karşıya kaldığı en önemli sorunun anlam arayışı olduğu tespitinde bulunan Görmez, insanoğlunun, var oluşunun gayesini, yaratılışının hikmetini tarih boyunca zaman zaman birtakım hurafelerde, tılsımlarda, birtakım varlıklara tapınmada bulmaya çalıştığını ifade etti. 

Hâlbuki insanın üç ilahî yazılımla var olduğuna dikkat çeken Görmez, bu yazılımların ilkinin değerlerin hafızası olan fıtrat olduğunu, bu fıtratı doğru okuması için insanın ikinci bir yazılım ile yani akıl ile donatıldığını dile getirdi. İnsanın aklı ile fıtratı arasındaki engelleri aşmak için de peygamberleri vasıtasıyla üçüncü yazılım olan Kitabı gönderdiğini ifade etmiştir. Tüm bunlara rağmen insanoğlunun modern zamanlarda hakikat arayışını bilimle aşmaya inandığını ve bu nedenle söz konusu ilahî yazılımları devre dışı bıraktığına değindi. Modern insanın bu yanılgısının, kadim dilimizdeki tabirle insanı mana buhranına soktuğuna, anlamsızlık girdabına kapılmasına yol açtığına işaret etti. 

Görmez, aslında bugün insanın anlam arayışını konuşmak yerine bilhassa ilahiyatçılar olarak gençlerimizin anlam arayışına nasıl çözümler bulabileceğimizi konuşmak gerektiğini ifade etti. Gençlerin sorgulamalarının benlik-kişilik-kimlik olmak üzere üç başlık altında yoğunlaştığını ifade etti. Modern zamanlardaki büyük değişimleri de dikkate alarak gençlerin sorgulamalarını nasıl anlamlandıracağımıza, sorularına nasıl cevap vereceğimize dair yeni bir çaba içerisinde olmamız gerektiğini vurguladı. Görmez, benlik ile ilgili sorulara imana çıkaracak, kimlik ile ilgili sorulara medeniyete götürecek, kişilik ile ilgili sorulara ise ahlakı doğuracak cevaplar vermemiz gerektiği üzerinde durdu. 

Modern zamanlarda ortaya çıkarılmış çatışma alanlarından dolayı insanın, bilhassa gençlerin anlam arayışında büyük zorluklar yaşamaya başladığını ifade eden Görmez, bu çatışma alanlarını şöyle sıraladı: Dinî olanla insani olanın karşı karşıya getirildiğini, din-dünya ayırımıyla dünya ahiret dengesinin bozulduğunu, din-akıl ilişkisinin sürekli bir tartışma alanı olarak takdim edildiğini, bilimlerin tevhidinin bozularak ilimlerin dinî olan olmayan, diye ikiye ayırarak din ile bilimin karşı karşıya getirildiğini, din ile kültürün birbirine karıştırıldığını, dinin ahlak boyutunun ve ahlakın dinî kaynağının dikkate alınmadığını, insan-Allah ilişkisinin hâkim-mahkûm gibi göstererek yanlış temellendirildiğini ifade etti. 

 

Videolar