EVRENSEL BARIŞIN KURUCUSU HZ. PEYGAMBERİN MİRASI SEMPOZYUMU

EVRENSEL BARIŞIN KURUCUSU HZ. PEYGAMBERİN MİRASI SEMPOZYUMU

Prof. Dr. Mehmet Görmez, Malezya Kralı Syed Sirajuddin Jamalullail'in oğlu Perlis Eyaleti Veliaht Prensi Tuanku Syed Faizudin Putra'nın himayesinde düzenlenen

Evrensel Barışın Kurucusu Hz. Peygamberin Mirası konferansına katıldı.

Mehmet Görmez,Türkiye ve Malezya'da bulunan iki üniversitenin beşeri bilimlerle İslami bilimleri birleştirerek eğitim vermesinin sevindirici olduğunu vurguladı. 

İnsanın dokunulmazlığının Müslüman olmasından, Türk olmasından, Arap olmasından kaynaklanmadığını dile getiren Görmez, şöyle konuştu: 

''İnsanın dokunulmazlığı ırkından, renginden değil insan olmasından geliyor. İnsan olmak başlı başına dokunulmaz olmanın yegane sebebidir. Üzülerek belirteyim İslam dünyasında Müslümanların geliştirdiği bu insana bakış felsefesinin yok olduğunu görüyoruz. O nedenle de insanlar birbirini tekbir getirerek rahatlıkla öldürebiliyorlar. Ayrıca İslam'ın rahmetine davet edeceği insanları düşman olarak gören bir yanlış, sakat bir düşünce var. Ben eninde sonunda insanoğlunun Peygamber metoduna geleceğine inanıyorum. Çünkü insan alet değil ayettir. Kürsel hegemonya insanı alet, araç olarak görüyor. İnsan değerlerle insan olduğu için eninde sonunda insanı kuşatan bu değerlerin galip geleceği, insanın ayet olduğunu ortaya çıkaracağını ve ayet olmama noktasında direneceğini düşünüyorum.''

Fotoğraflar