ANADOLU PLATFORMU I 14. ANADOLU BULUŞMALARI I BEŞERİYET, ADEMİYET VE İNSANİYET

Anadolu Platformu I 14. Anadolu Buluşmaları I Beşeriyet, Ademiyet ve İnsaniyet

Anadolu Platformu tarafından 14.'sü düzenlenen "İnsanı Yeniden Düşünmek" sempozyumunda Enstitütü Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Görmez "Beşeriyet, Ademiyet, İnsaniyet" başlıklı bir konferans verdi.

Videolar